text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 569-58-4 | Producten #: A0240

Aluminon (mixture of isomers)


Zuiverheid:
Synoniemen
  • Ammonium Aurintricarboxylate (mixture of isomers)
  • Aurintricarboxylic Acid Ammonium Salt (mixture of isomers)
documenten:
5G
€45.00
3   15  
25G
€210.00
2   8  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A0240
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__2H__2__3N__3O__9 = 473.44  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 569-58-4
Reaxys registratienummer 3900820
PubChem product ID 87561899
SDBS 7624
Merck-index (14) 322
MDL-nummer

MFCD00040925

Specificatie
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Sensitiveness Colorimetric Test : Turn Red with 1ppm Aluminium
eigenschappen
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 209-319-1
RTECS # GU4800000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2918999090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten