text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 98-37-3 | Producten #: A0399

3-Amino-4-hydroxybenzenesulfonic Acid Hydrate


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • 2-Aminophenol-4-sulfonic Acid Hydrate
  • 4-Hydroxymetanilic Acid Hydrate
documenten:
25G
€15.00
15   ≥20 
500G
€109.00
2   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A0399
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__7NO__4S·xH__2O = 189.19  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 98-37-3
Reaxys registratienummer 514765
PubChem product ID 87562035
SDBS 10121
MDL-nummer

MFCD00007696

Specificatie
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity(Neutralization titration) min. 98.0%(calcd.on anh.substance)
Water max. 9.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 220 °C(dec.)
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 202-662-8
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2922290090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten