text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 5908-99-6 | Producten #: A0550

Atropine Sulfate Monohydrate


Zuiverheid: >99.0%(T)
Synoniemen
documenten:
5G
€27.00
1   ≥40 
25G
€85.00
1   33  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A0550
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__3__4H__4__6N__2O__6·H__2SO__4·H__2O = 694.84 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Light Sensitive,Hygroscopic
CAS RN 5908-99-6
Gerelateerde CAS RN 55-48-1&51-55-8
Reaxys registratienummer 5720678
PubChem product ID 87562147
MDL-nummer

MFCD00077268

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
eigenschappen
Smeltpunt 194 °C
oplosbaarheid in water Completely soluble
Oplosbaarheid (zeer oplosbaar in) Alcohol
Oplosbaarheid (onoplosbaar in) Chloroform,Ether
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H300 + H330 : Dodelijk bij inslikken en bij inademing.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P284 : Adembescherming dragen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 200-235-0
Transport informatie:
UN-nummer UN1544
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2939799090
Toepassing
Atropine Sulfate: A Nonselective Muscarinic Acetylcholinergic Receptors Antagonist

Atropine sulfate is a tropane alkaloid which was first extracted from the root of belladonna (Atropa belladonna) in 1830s. Atropine sulfate is a enantiomeric mixture of (R,S)-hyoscyamine (dl-hyoscyamine), racemization occurring during the extraction procedure, whereas only (S)-hyoscyamine (l-hyoscyamine) [H0450] is the active isomer. Atropine is a competitive antagonist of muscarine-like actions of acetylcholine and is therefore classified as an antimuscarinic agent. Atropine does not distinguish among the M1, M2, and M3 subgroups of muscarinic receptors. Atropine inhibits the action of acetylcholine at postganglionic nerve endings, thus affecting receptors of the exocrine glands, smooth muscle, cardiac muscle and the central nervous system. (The product is for research purpose only.)

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten