text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 60-23-1 | Producten #: A0648

2-Aminoethanethiol


Zuiverheid: >95.0%(T)
Synoniemen
  • Cysteamine
  • 2-Mercaptoethylamine
documenten:
25G
€50.00
Neem contact met ons op ≥100 
500G
€276.00
1   9  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A0648
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2H__7NS = 77.15 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive,Hygroscopic,Heat Sensitive
CAS RN 60-23-1
Reaxys registratienummer 635649
PubChem product ID 87562212
SDBS 3935
Merck-index (14) 2779
MDL-nummer

MFCD00008196

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 94.0 to 99.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 95 °C
oplosbaarheid in water Soluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Alcohol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H360 : Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308 + P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 200-463-0
RTECS # KJ0175000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2930909899
Toepassing
Synthesis of 1,3,5-Trisubstituted Pyrazoles Using Aluminum Chloride

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.