text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 4854-84-6 | Producten #: A1249

4-Amino-4'-cyanobiphenyl


Zuiverheid: >95.0%(GC)
Synoniemen
  • 4'-Aminobiphenyl-4-carbonitrile
  • 4-Amino-4'-cyanodiphenyl
documenten:
1G
€106.00
Neem contact met ons op 35  
5G
€531.00
1   35  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A1249
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__3H__1__0N__2 = 194.24 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 4854-84-6
Reaxys registratienummer 2095261
PubChem product ID 87562716
MDL-nummer

MFCD00191367

Specificatie
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity(GC) min. 95.0 %
Melting point 182.0 to 185.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 185 °C
oplosbaarheid in water Insoluble
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
RTECS # DV1763000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2926907090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten