text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 6358-09-4 | Producten #: A2245

2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • 3-Chloro-2-hydroxy-5-nitroaniline
documenten:
5G
€60.00
Neem contact met ons op 4  
25G
€225.00
1   2  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A2245
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__5ClN__2O__3 = 188.57  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 6358-09-4
Reaxys registratienummer 2727724
PubChem product ID 125307765
MDL-nummer

MFCD00035767

Specificatie
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity(GC) min. 97.0 %
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 162 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 228-762-1
RTECS # ST5743000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2922290090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten