text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 123524-52-7 | Producten #: A2433

Azelnidipine


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • 2-Amino-1,4-dihydro-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-[1-(Diphenylmethyl)-3-azetidinyl] 5-Isopropyl Ester
  • 3-[1-(Diphenylmethyl)-3-azetidinyl] 5-Isopropyl 2-Amino-1,4-dihydro-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate
documenten:
1G
€53.00
4   ≥20 
5G
€183.00
1   4  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A2433
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__3__3H__3__4N__4O__6 = 582.66  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive
CAS RN 123524-52-7
Reaxys registratienummer 7420123
PubChem product ID 253661997
Merck-index (14) 907
MDL-nummer

MFCD00865803

Specificatie
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
eigenschappen
oplosbaarheid in water Insoluble
Oplosbaarheid (zeer oplosbaar in) Dimethylformamide,Acetone
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Ethanol,Methanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H413 : Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
RTECS # US7968332
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933998090
Toepassing
Azelnidipine: An L-type Calcium Channels Selective Calcium Channel Antagonist

Azelnidipine, also known as CS-905, is a long-acting dihydropyridine calcium channel antagonist with selectivity for L-type calcium channels for the treatment of hypertension. (The product is for research purpose only.)

References


PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten