text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 156311-85-2 | Producten #: A2782

(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium Hexafluorophosphate


Zuiverheid: >98.0%(HPLC)
Synoniemen
  • Tris(dimethylamino)(3H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridin-3-yloxy)phosphonium Hexafluorophosphate
  • AOP
documenten:
1G
€53.00
1   6  
5G
€186.00
3   4  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A2782
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__1H__2__1F__6N__7OP__2 = 443.27  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Te vermijden condities Heat Sensitive
CAS RN 156311-85-2
Reaxys registratienummer 6839093
PubChem product ID 253660426
MDL-nummer

MFCD09263289

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Lambda max. 245.0 to 248.0 nm(CH3CN)
Absorbance min. 0.280(0.02g/L, CH3CN, 245.0 to 248.0 nm)
eigenschappen
Smeltpunt 177 °C(dec.)
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933998090
Toepassing
A Condensing Agent

Reference


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten