text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 1451042-18-4 | Producten #: A2897

N-(2-Aminophenyl)-4-[1-[2-(3-thienyl)ethyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl]benzamide


Zuiverheid: >95.0%(HPLC)
Synoniemen
  • T 247
documenten:
5MG
€90.00
1   16  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A2897
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__1H__1__9N__5OS = 389.48  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities <0°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 1451042-18-4
PubChem product ID 354333140
Specificatie
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity(HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis(Nitrogen) 17.00 to 19.00 %
eigenschappen
Smeltpunt 236 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2934999090
Toepassing
A Histone Deacetylase 3 (HDAC3) Selective Inhibitor

Suzuki et al. have reported that this compound (T247) shows potent histone deacetylase 3 (HDAC3) inhibitions, whereas it does not strongly inhibit other isozymes. T247 also induces a dose-dependent selective NF-kB acetylation in human colon cancer HCT116 cells, indicating selective inhibition of HDAC3 in the cells. In addition, T247 induced growth inhibition of cancer cells, and activated HIV gene expression in latent HIV-infected cells. These findings indicate that T247 alone or a combination agent may be useful in the treatment of cancer or HIV infection. (The product is for research purpose only.)

References


PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten