text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 480-44-4 | Producten #: A3013

Acacetin


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • 5,7-Dihydroxy-4'-methoxyflavone
  • Apigenin 4'-Methyl Ether
documenten:
25MG
€126.00
2   ≥20 
100MG
€378.00
10   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A3013
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__6H__1__2O__5 = 284.27  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Hygroscopic,Heat Sensitive
CAS RN 480-44-4
Reaxys registratienummer 277879
PubChem product ID 354334663
Merck-index (14) 13
MDL-nummer

MFCD00016936

Specificatie
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 269 °C
Maximale golflengte 335(EtOH) nm
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 207-552-3
RTECS # DJ3002000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2932990090
Toepassing
Acacetin: An O-Methylated Flavone with Many Biological Activities

Acacetin is an O-methylated flavone in the traditional Chinese medicine Xuelianhua and many plants as a bioactive compound. Recently, the biological properties of acacetin have been reported, such as anti-peroxidative, anti-inflammatory and anti-cancer effects, and etc. For example, acacetin can show to induce G2/M cell-cycle arrest in human colon cancer cell lines. Acacetin can also suppress ultrarapid delayed rectifier K+ current and other cardiac ionic currents, so preventing atrial fibrillation in an atrium-selective way. (The product is for research purpose only.)

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten