text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 304896-28-4 | Producten #: A3193

AGK-2


Zuiverheid: >97.0%(HPLC)
Synoniemen
  • 2-Cyano-3-[5-(2,5-dichlorophenyl)furan-2-yl]-N-(quinolin-5-yl)acrylamide
documenten:
5MG
€67.00
1   6  
25MG
€214.00
Neem contact met ons op 14  
100MG
€578.00
Neem contact met ons op 15  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A3193
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__3H__1__3Cl__2N__3O__2 = 434.28  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Te vermijden condities Heat Sensitive
CAS RN 304896-28-4
Reaxys registratienummer 20613840
MDL-nummer

MFCD01909444

Specificatie
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity(HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis(Nitrogen) 9.40 to 10.20 %
eigenschappen
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Methanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 + H312 + H332 : Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P302 + P352 + P312 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P304 + P340 + P312 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2934999090
Toepassing
AGK-2: A Specific Inhibitor of Sirtuin 2 (SIRT2)

AGK-2 is a specific inhibitor of sirtuin 2 (SIRT2), a histone deacetylase enzyme. Recent studies have indicated that AGK-2 can decrease the cell death in a cellular model of Parkinson's disease. (The product is for research purpose only.)

References


Artikelen / Brochures

Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten