text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 521-31-3 | Producten #: A5301

Luminol [Chemiluminescence Reagent]


Zuiverheid: >97.0%(HPLC)
Synoniemen
  • 5-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione
  • 3-Aminophthalhydrazide
  • 3-Aminophthaloylhydrazine
documenten:
1G
€15.00
Neem contact met ons op 9  
25G
€91.00
Neem contact met ons op Neem contact met ons op

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A5301
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__8H__7N__3O__2 = 177.16  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive
CAS RN 521-31-3
Reaxys registratienummer 383929
PubChem product ID 87563135
SDBS 1684
Merck-index (14) 5600
MDL-nummer

MFCD00006890

Specificatie
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity(HPLC) min. 97.0 area%
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Na2CO3(100g/L) almost transparency
Drying loss max. 0.5 %
Sensitiveness Emit fluorescence in the presence of hydrogen peroxide and hemin
eigenschappen
Smeltpunt 320 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 208-309-4
RTECS # TH8890060
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933998090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten