text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 99-73-0 | Producten #: A5501

4-Bromophenacyl Bromide [for HPLC Labeling]


Zuiverheid: >99.0%(T)
Synoniemen
  • 2,4'-Dibromoacetophenone
documenten:
5G
€80.00
2   14  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A5501
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__8H__6Br__2O = 277.94  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Te vermijden condities Light Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 99-73-0
Reaxys registratienummer 607604
PubChem product ID 87563151
SDBS 1752
Merck-index (14) 1427
MDL-nummer

MFCD00000200

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Melting point 109.0 to 112.0 °C
Solubility in Toluene almost transparency
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for Hexanoic Acid.
eigenschappen
Smeltpunt 111 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Toluene
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H290 : Kan bijtend zijn voor metalen.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof of nevel niet inademen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P301 + P330 + P331 : NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 202-783-6
RTECS # AM6950000
Transport informatie:
UN-nummer UN3261
Klasse 8
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2914790090
Toepassing
HPLC Labeling Reagent for Carboxylic Acids

The compound 1 is an HPLC labeling reagent, which has a bromoacetyl group and easily reacts with a carboxyl group to form the corresponding ester in the presence of a base. The resultant ester is stable and can reach the detector without any decomposition under reversed phase HPLC. An excellent chromatogram can be obtained by measuring at 254 nm, an absorption wavelength that is generally used for UV detection.

Application examples:
[Fatty acids]1, 2, 8, 9)
Dissolve a sample in methanol or water, and then neutralize the sample solution with methanol solution of KOH-crown ether. Evaporate to dryness under reduced pressure, and then you will see a generally almost white solid substance remaining (potassium salt of fatty acid). Next, add the HPLC labeling reagent 1 with acetonitrile solution* of 18-crown 6-ether to this white solid and further add acetonitrile for a volume up to 10 mL. Incubate the solution at 80 °C for 15 min. Cool the resultant solution to room temperature and use it as an HPLC sample.
* Benzene can be used in the place of acetonitrile. The mixing ratio (molar ratio) for the HPLC labeling reagent 1 and 18-crown 6-ether should be 20 to 1 and 10 to 1 for the sample fatty acid concentrations at 0.5~20 mM and less than 0.5 mM, respectively. Use the excessive amount of the reagent 1.

[Others]
Dicarboxyl acids2), synthetic prostaglandins3), unsaturated fatty acids4), alkyl methylphosphonate5), ganglioside6), betaine7)

References


PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten