text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 5337-41-7 | Producten #: B0523

Trioctadecyl Borate


Zuiverheid: >97.0%(T)
Synoniemen
  • Boric Acid Trioctadecyl Ester
  • Boric Acid Tristearyl Ester
  • Tristearyl Borate
documenten:
25G
€60.00
3   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # B0523
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__5__4H__1__1__1BO__3 = 819.29  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 5337-41-7
Reaxys registratienummer 1718044
PubChem product ID 87563545
SDBS 5819
MDL-nummer

MFCD00026677

Specificatie
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity(Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 53.0 to 58.0 °C
Solubility in hot Toluene within almost transparency
eigenschappen
Smeltpunt 53 °C
Kookpunt 343 °C/0.4 mmHg
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
Gerelateerde wetten:
RTECS # ED5620000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2920907090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten