text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 1585236-34-5 | Producten #: B3694

(2S,3S,5R,6R)-5,6-Bis(azidomethyl)-2,3-dimethoxy-2,3-dimethyl-1,4-dioxane


Zuiverheid: >97.0%(GC)
Synoniemen
documenten:
100MG
€74.00
1   7  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # B3694
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__1__8N__6O__4 = 286.29  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 1585236-34-5
PubChem product ID 125307906
Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(GC) min. 97.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 °C
Specific rotation [a]20/D +100 to +104 deg(C=2, CHCl3)
eigenschappen
Smeltpunt 82 °C
Optische rotatie 103° (C=2,CHCl3)
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H228 : Ontvlambare vaste stof.
Voorzorgsmaatregelen P240 : Opslag- en opvangreservoir aarden.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
UN-nummer UN1325
Klasse 4.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2932990090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten