text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 72773-04-7 | Producten #: B3920

1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde


Zuiverheid: >95.0%(GC)
Synoniemen
  • 1-Formyl-1H-benzotriazole
documenten:
1G
74,00 €
Neem contact met ons op Neem contact met ons op
5G
255,00 €
Neem contact met ons op Neem contact met ons op

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # B3920
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__7H__5N__3O = 147.14  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 72773-04-7
Reaxys registratienummer 510150
PubChem product ID 172089012
MDL-nummer

MFCD00239420

Specificaties
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(GC) min. 95.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 97 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933998090
Toepassing
N-Formylation Reaction

Typical Procedure:
A solution of amine 1 (1.42 g, 3.86 mmol) in THF (84 mL) is treated with 1H-benzotriazole-1-carboxaldehyde (738 mg, 5.02 mmol). The mixture is stirred for 20 h at rt then 2N NaOH aqueous solution is added. The solution is stirred for 15 min at rt then water is added and THF is removed under reduced pressure. The aqueous phase is extracted with dichloromethane, and the combined organic layer is dried over MgSO4, filtered and concentrated under reduced pressure. The residue is purified by silica gel flash chromatography (Hexane → Hexane : AcOEt = 3 : 2) to give 2 (1.02 g, Y. 67%) as a colorless oil.

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten
Veiligheidsinformatieblad (SDS) Zoeken
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

• Controleer of het productnummer dat u hebt ingevoerd correct is.

• Als uw informatie juist is en u de gevraagde SDS nog steeds niet kunt bekijken,  alsjeblieft Neem contact met ons op voor meer informatie.

Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Andere documenten