text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 931-88-4 | Producten #: C0506

Cyclooctene


Zuiverheid: >95.0%(GC)
Synoniemen
documenten:
25ML
€15.00
Neem contact met ons op ≥20 
500ML
€135.00
Neem contact met ons op ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C0506
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__8H__1__4 = 110.20  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 931-88-4
Reaxys registratienummer 1280166
PubChem product ID 87565625
SDBS 2051
MDL-nummer

MFCD00001753

Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(GC) min. 95.0 %
eigenschappen
Kookpunt 144 °C
Flp 24 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.85
Brekingsindex 1.47
oplosbaarheid in water Insoluble
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 : In goed gesloten verpakking bewaren.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P403 + P235 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 213-245-5
Transport informatie:
UN-nummer UN3295
Klasse 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2902900000
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten