text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 625-98-9 | Producten #: C0648

1-Chloro-3-fluorobenzene


Zuiverheid: >97.0%(GC)
Synoniemen
  • 3-Chlorofluorobenzene
documenten:
25G
€33.00
2   10  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C0648
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__4ClF = 130.55  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 625-98-9
Reaxys registratienummer 2039303
PubChem product ID 87565738
SDBS 4175
MDL-nummer

MFCD00000569

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity(GC) min. 97.0 %
eigenschappen
Kookpunt 127 °C
Flp 20 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.23
Brekingsindex 1.49
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H225 : Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 : In goed gesloten verpakking bewaren.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 210-919-0
Transport informatie:
UN-nummer UN1993
Klasse 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2903998090
Toepassing
Generation of Benzynes from Halobenzenes
Referenties

Effect of substituents and benzyne generating bases on the orientation to and reactivity of haloarynes

U. N. Rao, J. Maguire, E. Biehl, ARKIVOC 2004, 88.


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten