text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 6984-99-2 | Producten #: C0993

Chloropentafluoroacetone Monohydrate


Zuiverheid: >95.0%(T)
Synoniemen
documenten:
1G
€84.00
1   ≥20 
5G
€270.00
1   15  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C0993
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__3ClF__5O·H__2O = 200.49  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 6984-99-2
Reaxys registratienummer 1773589
PubChem product ID 87566038
MDL-nummer

MFCD00150647

Specificatie
Purity(Neutralization titration) min. 95.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 19 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.73
Brekingsindex 1.35
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H310 : Dodelijk bij contact met de huid.
H301 : Giftig bij inslikken.
Voorzorgsmaatregelen P262 : Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding dragen.
P361 + P364 : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P302 + P352 + P310 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
RTECS # UC1225000
Transport informatie:
UN-nummer UN2810
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2914790090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten