text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 497-23-4 | Producten #: C1078

γ-Crotonolactone


Zuiverheid: >93.0%(GC)
Synoniemen
  • 2(5H)-Furanone
  • 2-Oxo-2,5-dihydrofuran
documenten:
5ML
€108.00
2   Neem contact met ons op
25ML
€345.00
1   9  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C1078
Zuiverheid / Analysemethode >93.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__4H__4O__2 = 84.07  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Light Sensitive,Air Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 497-23-4
Reaxys registratienummer 383585
PubChem product ID 87566111
MDL-nummer

MFCD00005376

Specificatie
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity(GC) min. 93.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 5 °C
Kookpunt 214 °C
Flp 101 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.20
Brekingsindex 1.47
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 207-839-3
RTECS # LU3453000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2932209090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten