text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 101385-69-7 | Producten #: C1651

2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium Hexafluorophosphate


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • CIP
documenten:
5G
18,00 €
2   ≥20 
25G
72,00 €
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C1651
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__5H__1__0ClF__6N__2P = 278.56  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 101385-69-7
Reaxys registratienummer 5369058
PubChem product ID 87566643
SDBS 41274
MDL-nummer

MFCD00191914

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Argentometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 233.0 to 237.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 233 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933299090
Toepassing
TCI Practical Example:CIP-mediated Condensation

Used Chemicals

Procedure

To a solution of H-Phe-OMe·HCl (0.99 g, 4.6 mmol) in acetonitrile (40 mL) N,N-diisopropylethylamine (1.8 g, 13.9 mmol), Boc-Pro-OH (0.99 g, 4.6 mmol), HOAt (0.63 g, 4.6 mmol) and CIP (1.3 g, 4.6 mmol) were successively added at 5 °C then the mixture was stirred overnight at room temperature. The reaction solvent was removed under reduced pressure and the residue was dissolved in ethyl acetate. The organic layer was successively washed with 10% aqueous citric acid solution and brine, dried over sodium sulfate and filtered. The solvent was removed under reduced pressure and the residue was purified by column chromatography (1:1 ethyl acetate / hexane on SiO2), giving Boc-Pro-Phe-OMe as pale yellow solid (1.5 g, 87% yield).

Experimenter’s Comments

The reaction mixture was monitored by TLC (hexane / ethyl acetate = 1:1, Rf = 0.40).

Analytical Data(Boc-Pro-Phe-OMe)

1H NMR (400 MHz, CDCl3); δ 8.09–8.29 (m, 1H), 7.12–7.35 (m, 5H), 4.39–4.60 (m, 1H), 3.96–4.18 (m, 1H), 3.48–3.70 (m, 3H), 3.14–3.44 (m, 2H), 2.86–3.14 (m, 2H), 1.91–2.11 (m, 1H), 1.50–1.78 (m, 3H), 1.10-1.49 (m, 9H).

13C NMR (101 MHz, CDCl3); δ 172.6, 172.2, 153.3, 137.3, 129.0 (2 C), 128.1 (2 C), 126.5, 78.3, 59.5, 53.4, 51.7, 46.4, 36.4, 30.7, 27.8 (3 C), 22.8.

Lead Reference

Other References


PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten