text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 7790-86-5 | Producten #: C2058

Cerium(III) Chloride Anhydrous


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • Cerous Chloride Anhydrous
documenten:
5G
€39.00
3   ≥20 
25G
€126.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C2058
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht CeCl__3 = 246.47  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Hygroscopic
CAS RN 7790-86-5
PubChem product ID 87558579
Merck-index (14) 1997
Specificatie
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity(Chelometric Titration) min. 98.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 722 °C
oplosbaarheid in water Soluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Tetrahydrofuran
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 232-227-8
RTECS # FK5075000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2846100090
Toepassing
Grignard Reaction
Referenties

Reactions of carbonyl compounds with Grignard reagents in the presence of cerium chloride

T. Imamoto, N. Takiyama, K. Nakamura, T. Hatajima, Y. Kamiya, J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 4392.

Use ofcerium(III) chloride in the reactions of carbonyl compounds with organolithiums or grignard reagents for the suppression of abnormal reactions:1-butyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthol

N. Takeda, T. Imamoto, Org. Synth. 1999, 76, 228.

Cerium(III) chloride as catalytic and stoichiometric promoter of the quantitative addition of organometallic reagents to (+)-camphor and (-)-fenchone

V. Dimitrov, S. Bratovanov, S. Simova, K. Kostova, Tetrahedron Lett. 1994, 35, 6713.

Insights into the cerium chloride-catalyzed Grignard addition to esters

D. A. Conlon, D. Kumke, C. Moeder, M. Hardiman, G. Hutson, L. Sailer, Adv. Synth. Catal. 2004, 346, 1307.


PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten