text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 53449-14-2 | Producten #: C2332

7-Chloro-6-nitro-4-hydroxyquinazoline


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • 7-Chloro-6-nitro-4-quinazolinol
  • 7-Chloro-6-nitro-4-quinazolinone
documenten:
5G
€42.00
6   2  
25G
€69.00
3   7  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C2332
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__8H__4ClN__3O__3 = 225.59  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 53449-14-2
Reaxys registratienummer 885309
PubChem product ID 87561321
MDL-nummer

MFCD07772904

Specificatie
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity(HPLC) min. 96.0 area%
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 303 °C
Oplosbaarheid (licht opl. in) Dimethylformamide
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933998090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten