text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 1698-60-8 | Producten #: C2554

Chloridazon


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • 5-Amino-4-chloro-2-phenylpyridazin-3(2H)-one
  • Pyrazon
documenten:
1G
€59.00
1   10  
5G
€189.00
Neem contact met ons op 10  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C2554
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__8ClN__3O = 221.64  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 1698-60-8
Reaxys registratienummer 397241
MDL-nummer

MFCD02668021

Specificatie
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Melting point 206.0 to 210.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 208 °C
Maximale golflengte 287(MeOH) nm
oplosbaarheid in water Insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 400 mg/l   20 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Methanol
Oplosbaarheid (licht opl. in) Acetone
Oplosbaarheid (onoplosbaar in) Benzene,Toluene,dichloromethane,Ether,Chloroform
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 216-920-2
Transport informatie:
UN-nummer UN3077
Klasse 9
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933998090
Toepassing
Chloridazon: A Photosynthesis-Inhibiting Herbicide

Chloridazon is a photosynthesis (photosystem II) inhibiting herbicide widely used for the control of annual weeds by root absorption in sugar beet, fodder beet and mangels. Chloridazon behavior in the environment and its degradation products have been studies. (The product is for research purpose only.)

References


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten