text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 1426397-23-0 | Producten #: C2598

Cefsulodin Sodium Salt Hydrate


Zuiverheid: >95.0%(HPLC)(N)
Synoniemen
documenten:
200MG
€57.00
1   ≥20 
1G
€221.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C2598
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(HPLC)(N)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__2H__1__9N__4NaO__8S__2·xH__2O = 554.52  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Te vermijden condities Heat Sensitive
CAS RN 1426397-23-0
Gerelateerde CAS RN 62587-73-9&52152-93-9
Reaxys registratienummer 5403947
PubChem product ID 135727259
Merck-index (14) 1945
Specificatie
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity(HPLC) min. 95.0 area%
Purity(with Total Nitrogen) min. 95.0 %(calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +16.0 to +20.0 deg(C=1, H2O)(calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %
eigenschappen
Optische rotatie 19° (C=1,H2O)
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H334 : Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P280 : Beschermende handschoenen dragen.
P284 : Adembescherming dragen.
P342 + P311 : Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P304 + P340 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 257-692-4
RTECS # UU1785000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2941900000
Toepassing
Cefsulodin Sodium Salt: A Third Generation Cephalosporin Antibiotic with Specific Activity against Pseudomonas Aeruginosa

Cefsulodin sodium salt is a third generation semisynthetic cephalosporin antibiotic, which is chemically synthesized form 7-aminocephalosporanic acid (7-ACA) [A1266]. It has a narrow-spectrum restricted to Pseudomonas aeruginosa. It has no significant activity against other Gram-negative bacteria and very limited activity against Gram-positive bacteria and anaerobic bacteria. It has increased stability to β-lactamases like the other third generation cephalosporin antibiotics.

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten