text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 553-21-9 | Producten #: C2921

Costunolide


Zuiverheid: >95.0%(HPLC)
Synoniemen
  • (3aS,6E,10E,11aR)-6,10-Dimethyl-3-methylene-3a,4,5,8,9,11a-hexahydrocyclodeca[b]furan-2(3H)-one
documenten:
25MG
118,00 €
Neem contact met ons op 15  
100MG
388,00 €
1   19  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C2921
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__5H__2__0O__2 = 232.32  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities -20°C
Te vermijden condities Heat Sensitive
CAS RN 553-21-9
Reaxys registratienummer 14451
PubChem product ID 354335714
MDL-nummer

MFCD00210262

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 95.0 area%
Specific rotation [a]20/D +118 to +129 deg(C=0.2, CHCL3)
eigenschappen
Smeltpunt 106 °C
Optische rotatie 118° (C=0.2,CHCl3)
Maximale golflengte 225 nm
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
RTECS # LY4270000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2932209090
Toepassing
Costunolide: A Sesquiterpene Lactone Embracing a Wide Spectrum of Biological Effects

Costunolide is a sesquiterpene lactone component isolated from many species of medicinal plants, such as Saussurea lappa Clarks (mokko), a Chinese medicinal herb1,2). Costunolide has been reported for its wide spectrum of biological effects, including anti-inflammatory, anticancer, antiviral, antimicrobial, antifungal, antioxidant, antidiabetic, antiulcer, and anthelmintic activities2,3). (The product is for research purpose only.)

References


PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten