text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 427-51-0 | Producten #: C2942

Cyproterone Acetate


Zuiverheid: >98.0%(HPLC)
Synoniemen
documenten:
200MG
€74.00
1   6  
1G
€236.00
Neem contact met ons op ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C2942
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__4H__2__9ClO__4 = 416.94  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities <0°C
Te vermijden condities Heat Sensitive
CAS RN 427-51-0
Reaxys registratienummer 2342172
PubChem product ID 253660432
Merck-index (14) 2774
MDL-nummer

MFCD00864671

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Argentometric Titration) min. 96.0 %
Melting point 206.0 to 211.0 °C
Specific rotation [a]20/D +148.0 to +156.0 deg(C=1, CHCl3)
eigenschappen
Smeltpunt 209 °C
Optische rotatie 152° (C=1,CHCl3)
Maximale golflengte 281(MeOH) nm
oplosbaarheid in water Insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 52 mg/l   25 °C
Oplosbaarheid (zeer oplosbaar in) Acetone,dichloromethane
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Methanol
Oplosbaarheid (licht opl. in) Ethanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H360 : Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H351 : Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P202 : Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308 + P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P405 : Achter slot bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 207-048-3
RTECS # GZ2230000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2937290000
Toepassing
Cyproterone Acetate: A Synthetic Progestogen with Antiandrogenic Activity

Cyproterone acetate is a synthetic progestogen, which have antiandrogenic activity. It acts mainly by blocking androgen receptors, but also reduces the activity of skin 5α-reductase in sebaceous glands and hair follicles. It is primarily used in the treatment of androgen-related conditions such as acne, androgen dependent alopecia and prostate cancer. (The product is for research purpose only.)

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten