text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 6645-46-1 | Producten #: C3058

L-Carnitine Hydrochloride


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate Hydrochloride
documenten:
5G
€39.00
Neem contact met ons op 15  
25G
€124.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C3058
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__7H__1__5NO__3·HCl = 197.66  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 6645-46-1
Reaxys registratienummer 4301819
PubChem product ID 253662447
Merck-index (14) 1849
Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 °C
Specific rotation [a]20/D -21.0 to -25.0 deg(C=1, H2O)
eigenschappen
Smeltpunt 139 °C
Optische rotatie -21.8° (C=1,H2O)
oplosbaarheid in water Soluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Ethanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 229-663-6
RTECS # BP2979100
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2922498590
Toepassing
L-Carnitine Hydrochloride: An Indispensable Compound for Energy Metabolism in Mammalian Muscle

L-Carnitine occurs naturally in most mammalian tissue. L-Carnitine is indispensable for energy metabolism in muscle, since it enables long-chain fatty acids to enter the mitochondria, where they are broken down via β-oxidation.

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten