text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 112-15-2 | Producten #: D0500

Diethylene Glycol Monoethyl Ether Acetate


Zuiverheid: >99.0%(GC)
Synoniemen
  • Carbitol Acetate
  • 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl Acetate
documenten:
25G
€15.00
7   19  
500G
€26.00
≥20  ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # D0500
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__8H__1__6O__4 = 176.21  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 112-15-2
Reaxys registratienummer 1764643
PubChem product ID 87567166
SDBS 2199
MDL-nummer

MFCD00041928

Specificatie
Appearance Colorless clear liquid
Purity(GC) min. 99.0 %
eigenschappen
Kookpunt 218 °C
Flp 107 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.01
Brekingsindex 1.42
oplosbaarheid in water Completely miscible
Oplosbaarheid (mengbaar met) Ether,Alcohol
Oplosbaarheid (zeer oplosbaar in) Acetone
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 203-940-1
RTECS # KK8925000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2915390090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten