text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 120-78-5 | Producten #: D0538

2,2'-Dibenzothiazolyl Disulfide


Zuiverheid: >96.0%(HPLC)(N)
Synoniemen
  • 2,2'-Dithiobisbenzothiazole
documenten:
25G
€18.00
1   ≥20 
500G
€50.00
12   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # D0538
Zuiverheid / Analysemethode >96.0%(HPLC)(N)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__4H__8N__2S__4 = 332.47  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 120-78-5
Reaxys registratienummer 285796
PubChem product ID 87567199
SDBS 2073
Merck-index (14) 3370
MDL-nummer

MFCD00022874

Specificatie
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity(HPLC) min. 96.0 area%
Purity(with Total Nitrogen) min. 96.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 178 °C
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H361 : Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P308 + P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 204-424-9
RTECS # DL4550000
Transport informatie:
UN-nummer UN3077
Klasse 9
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2934208090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten