text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 605-69-6 | Producten #: D0839

2,4-Dinitro-1-naphthol


Zuiverheid: >98.0%(HPLC)
Synoniemen
  • Martius Yellow
documenten:
25G
€89.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # D0839
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__6N__2O__5 = 234.17  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 605-69-6
Reaxys registratienummer 2057462
PubChem product ID 87567456
SDBS 1614
Kleurindex 10315
MDL-nummer

MFCD00065352

Specificatie
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 133.0 to 139.0 °C
Lambda max. 367.0 to 373.0 nm(MeOH)
Absorbance(E1%1cm) min. 350(MeOH, 367.0 to 373.0 nm)
eigenschappen
Smeltpunt 139 °C
Maximale golflengte 370(MeOH) nm
oplosbaarheid in water Practically insoluble
Oplosbaarheid (zeer licht) Ethanol,Ether,Benzene
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 210-093-1
RTECS # QL3850000
Transport informatie:
UN-nummer UN3077
Klasse 9
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2908990000
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten