text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 342-25-6 | Producten #: D1796

2,4'-Difluorobenzophenone


Zuiverheid: >96.0%(GC)
Synoniemen
documenten:
5G
€15.00
2   16  
25G
€42.00
1   16  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # D1796
Zuiverheid / Analysemethode >96.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__3H__8F__2O = 218.20 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 342-25-6
Reaxys registratienummer 3268520
PubChem product ID 87568265
SDBS 18359
MDL-nummer

MFCD00000319

Specificatie
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity(GC) min. 96.0 %
Freezing point 22.0 to 28.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 26 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 206-441-7
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2914790020
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten