text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 132747-20-7 | Producten #: D2658

(1S,4S)-2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane Dihydrobromide


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
documenten:
1G
€127.00
1   15  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # D2658
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__5H__1__0N__2·2HBr = 259.97  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 132747-20-7
Reaxys registratienummer 4258260
PubChem product ID 87569077
MDL-nummer

MFCD01321289

Specificatie
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity(Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +18.0 to +23.0 deg(C=1,H2O)
eigenschappen
Optische rotatie 21° (C=1,H2O)
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933998090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten