text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 536-46-9 | Producten #: D3931

N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine Dihydrochloride [for Biochemical Research]


Zuiverheid: >99.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • 4-Dimethylaminoaniline Dihydrochloride
  • N,N-Dimethyl-p-phenylenediammonium Dichloride
  • DMPD·2HCl
documenten:
1G
16,00 €
Neem contact met ons op ≥40 
5G
31,00 €
1   ≥40 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # D3931
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__8H__1__2N__2·2HCl = 209.11 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Light Sensitive,Air Sensitive,Hygroscopic,Heat Sensitive
CAS RN 536-46-9
Reaxys registratienummer 3913463
PubChem product ID 87561606
MDL-nummer

MFCD00012991

Specificatie
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity(HPLC) min. 99.0 area%
Purity(Nonaqueous Titration) min. 99.0 %(calcd.on dried substance)
Drying loss max. 1.0 %
Suitability for sulfide-analysis to pass test
Peroxidase detection test to pass test
eigenschappen
Smeltpunt 208 °C(dec.)
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H300 + H310 + H330 : Dodelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P262 : Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P302 + P352 + P310 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 208-635-7
RTECS # ST1300000
Transport informatie:
UN-nummer UN2811
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2921519090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.