text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 83882-67-1 | Producten #: D4760

4'-(Difluoromethoxy)acetophenone


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
documenten:
1G
€ 73,00
2   6  
5G
€ 245,00
Neem contact met ons op 5  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # D4760
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__9H__8F__2O__2 = 186.16 
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Verpakking 1G-Plastic Bottle with Glass Insert (Bekijk afbeelding)
CAS RN 83882-67-1
Reaxys registratienummer 6389115
PubChem product ID 253660539
MDL-nummer

MFCD00042250

Specificatie
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %
eigenschappen
Flp 103 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.26
Brekingsindex 1.50
Maximale golflengte 252(EtOH) nm
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 281-174-7
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2914790090
Toepassing
Synthesis of Spiro-piperidine Derivatives as 5-HT2B Receptor Antagonists

D4760

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten