text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 870987-63-6 | Producten #: D5817

(4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine)bis[3,5-difluoro-2-[5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-κN)phenyl-κC]iridium(III) Hexafluorophosphate


Zuiverheid: >95.0%(HPLC)
Synoniemen
  • [Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbbpy)]PF6
  • (4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine)bis[3,5-difluoro-2-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]phenyl]iridium(III) Hexafluorophosphate
documenten:
200MG
€121.00
Neem contact met ons op Neem contact met ons op
1G
€413.00
Neem contact met ons op Neem contact met ons op

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # D5817
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__4__2H__3__4F__1__6IrN__4P = 1121.93  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Light Sensitive,Air Sensitive
CAS RN 870987-63-6
Reaxys registratienummer 21455392
MDL-nummer

MFCD27952556

Specificatie
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity(HPLC) min. 95.0 area%
eigenschappen
Maximale golflengte 420(CH3CN) nm
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2843909000

Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten