text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 18744-58-6 | Producten #: E0085

Barium Disodium Ethylenediaminetetraacetate


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Barium Salt
  • Disodium Barium Ethylenediaminetetraacetate
  • Ethylenediaminetetraacetic Acid Barium Disodium Salt
documenten:
25G
€90.00
4   15  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Note:

Previously this product had been labeled as a hydrate form both in product name and molecular formula. The hydrate form had no exclusive CAS RN and used to share the same CAS RN as the anhydrous form.
To avoid any misleading information and since moisture in product is considered as an impurity, we have decided to remove the term 'Hydrate' from product name and 'xH2O' from the molecular formula for such products.
Please use it at ease since there is no difference in product quality, even if you see the previous indications on a part of label.

Artikel # E0085
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__1__2BaN__2Na__2O__8 = 471.52  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 18744-58-6
Reaxys registratienummer 6560493
PubChem product ID 87569393
MDL-nummer

MFCD00054444

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(Chelometric Titration) min. 98.0 %(calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 12.0 to 18.0 %
eigenschappen
oplosbaarheid in water Soluble
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 + H311 + H331 : Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding dragen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P302 + P352 + P312 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
UN-nummer UN1564
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2922498590
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten