text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 4046-02-0 | Producten #: E0739

Ethyl 4-Hydroxy-3-methoxycinnamate


Zuiverheid: >97.0%(GC)
Synoniemen
  • 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic Acid Ethyl Ester
  • Ethyl Ferulate
  • Ferulic Acid Ethyl Ester
documenten:
5G
€34.00
1   18  
25G
€108.00
2   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # E0739
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__2H__1__4O__4 = 222.24  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Te vermijden condities Light Sensitive
CAS RN 4046-02-0
Reaxys registratienummer 2696807
PubChem product ID 87559697
SDBS 52013
MDL-nummer

MFCD00009190

Specificatie
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity(GC) min. 97.0 %
Melting point 56.0 to 61.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 57 °C
Kookpunt 185 °C/3.5 mmHg
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Methanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 223-745-5
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2918999090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten