text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 174899-90-2 | Producten #: E0753

1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide


Zuiverheid: >98.0%(T)(N)
Synoniemen
documenten:
5G
€114.00
2   Neem contact met ons op
25G
€395.00
3   2  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # E0753
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(N)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__9H__1__3F__6N__3O__4S__2 = 405.33  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 174899-90-2
Reaxys registratienummer 8662578
Specificatie
Appearance White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity(with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity(Ion exchange titration) min. 98.0 %
eigenschappen
Soortelijk gewicht (20/20) 1.50
Brekingsindex 1.43
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933299090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten