text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 154598-52-4 | Producten #: E0997

Efavirenz


Zuiverheid: >98.0%(HPLC)(N)
Synoniemen
  • (4S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one
documenten:
5G
€43.00
3   ≥40 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Note:

This product is a sample for RUO (research use only). Do not use this product for any purpose other than testing and research.

Artikel # E0997
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(HPLC)(N)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__4H__9ClF__3NO__2 = 315.68 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities <0°C
Te vermijden condities Heat Sensitive
CAS RN 154598-52-4
Reaxys registratienummer 7387333
PubChem product ID 253660107
Merck-index (14) 3521
MDL-nummer

MFCD05662344

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 °C
Specific rotation [a]20/D -93.0 to -98.0 deg(C=1,MeOH)
eigenschappen
Smeltpunt 138 °C
Optische rotatie -95° (C=1,MeOH)
Maximale golflengte 247(MeOH) nm
oplosbaarheid in water Insoluble
Oplosbaarheid (zeer oplosbaar in) Methanol,Ethanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H413 : Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
RTECS # DM3440000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2934999090
Toepassing
Efavirenz: a Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NNRTI)

Efavirenz is a second-generation non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI) which shows good inhibitory activity against human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) reverse transcriptase (RT). RT is an essential viral enzyme which transcribes viral RNA into DNA. Compared with first-generation NNRTIs such as nevirapine [N0922], efavirenz shows greater resilience to drug resistance mutations within HIV-1 RT. Efavirenz is not effective against HIV-2 RT and human DNA polymerase.

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten