text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 506-58-1 | Producten #: E1045

Ethylamine Hydroiodide


Zuiverheid: >98.0%(T)(N)
Synoniemen
  • Ethylammonium Iodide
  • EAI
documenten:
1G
€48.00
4   7  
5G
€169.00
1   6  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # E1045
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(N)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2H__7N·HI = 173.00  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Hygroscopic
CAS RN 506-58-1
Reaxys registratienummer 3904744
PubChem product ID 253661735
Merck-index (14) 3762
Specificatie
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity(with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity(Argentometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 192 °C
oplosbaarheid in water Completely soluble
Oplosbaarheid (zeer oplosbaar in) Alcohol
Oplosbaarheid (onoplosbaar in) Chloroform,Ether
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2921199990
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten