text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 1477-19-6 | Producten #: E1289

Benzarone


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • 2-Ethyl-3-(4-hydroxybenzoyl)benzofuran
documenten:
1G
€100.00
2   ≥20 
5G
€321.00
Neem contact met ons op ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # E1289
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__7H__1__4O__3 = 266.30  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Te vermijden condities Heat Sensitive
CAS RN 1477-19-6
Reaxys registratienummer 222901
MDL-nummer

MFCD00867417

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 126 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Methanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H361 : Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P202 : Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308 + P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P405 : Achter slot bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 216-026-2
RTECS # OB2975000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2932990090
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten