text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 160844-75-7 | Producten #: E1414

Ethyl 2-(3-Cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylate


Zuiverheid: >98.0%(HPLC)(N)
Synoniemen
  • 2-(3-Cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester
documenten:
5G
€59.00
Neem contact met ons op ≥20 
25G
€190.00
Neem contact met ons op ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # E1414
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(HPLC)(N)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__8H__2__0N__2O__3S = 344.43  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 160844-75-7
Reaxys registratienummer 8009148
MDL-nummer

MFCD09833701

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 176 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 + H312 + H332 : Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P302 + P352 + P312 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P304 + P340 + P312 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2934100090
Toepassing
A Synthetic Precursor of Febuxostat

This product is a synthetic precursor of febuxostat [F0847] which is a selective xanthine oxidase (XO) inhibitor used for the treatment of hyperuricemia and gout.

References


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten