text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 110-94-1 | Producten #: G0069

Glutaric Acid


Zuiverheid: >99.0%(GC)(T)
Synoniemen
  • Pentanedioic Acid
documenten:
25G
€18.00
2   ≥20 
500G
€111.00
2   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # G0069
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__5H__8O__4 = 132.12  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 110-94-1
Reaxys registratienummer 1209725
PubChem product ID 87570282
SDBS 1094
Merck-index (14) 4473
MDL-nummer

MFCD00004410

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(GC) min. 99.0 %
Purity(Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 °C
Solubility in Water almost transparency
eigenschappen
Smeltpunt 98 °C
Kookpunt 200 °C/20 mmHg
oplosbaarheid in water Soluble
Graad van oplosbaarheid in water 639 g/l   20 °C
Oplosbaarheid (zeer oplosbaar in) Ether,Alcohol
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Chloroform,Benzene
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 203-817-2
RTECS # MA3740000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2917198090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten