text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 180002-83-9 | Producten #: G0600

GW-405833


Zuiverheid: >97.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • (2,3-Dichlorophenyl)[5-methoxy-2-methyl-3-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1H-indol-1-yl]methanone
documenten:
10MG
€175.00
Neem contact met ons op ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # G0600
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__3H__2__4Cl__2N__2O__3 = 447.36  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 180002-83-9
Reaxys registratienummer 7667050
MDL-nummer

MFCD08061200

Specificatie
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity(HPLC) min. 97.0 area%
Purity(Volumetric Analysis) min. 97.0 %
NMR confirm to structure
eigenschappen
Smeltpunt 49 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 : Giftig bij inslikken.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P405 : Achter slot bewaren.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
UN-nummer UN2811
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2934999090
Toepassing
GW-405833: A Cannabinoid Receptor 2 (CB2) Selective Agonist

Cannabinoids (CBs) are chemical substances that bind to the cannabinoid receptors of the body and brain, and have similar agonistic effects to those produced by the Cannabis Sativa plant. There are two types of cannabinoid receptors, CB1 and CB2. One of them, CB2 receptors are mainly expressed only during active inflammation and do not show undesirable psychotropic or addictive effects. GW-405833 is a selective CB2 receptor agonist, and has been reported to partially reverse the inflammation and hyperalgesia in animal models of acute inflammation.1-4) In addition, the NLRP3 inflammasome inhibitory effect of CB2 receptor selective agonists has recently been attracting attention.5,6) (The product is for research purpose only.)

References


Artikelen / Brochures

Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten