text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 2110-78-3 | Producten #: H0256

Methyl 2-Hydroxyisobutyrate


Zuiverheid: >99.5%(GC)
Synoniemen
  • 2-Hydroxyisobutyric Acid Methyl Ester
documenten:
25ML
€17.00
2   1  
100ML
€45.00
2   Neem contact met ons op
500ML
€145.00
4   2  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # H0256
Zuiverheid / Analysemethode >99.5%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__5H__1__0O__3 = 118.13  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 2110-78-3
Reaxys registratienummer 1746607
PubChem product ID 87570683
SDBS 10374
MDL-nummer

MFCD00004457

Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(GC) min. 99.5 %
eigenschappen
Kookpunt 137 °C
Flp 45 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.03
Brekingsindex 1.41
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 : In goed gesloten verpakking bewaren.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P403 + P235 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 218-301-2
Transport informatie:
UN-nummer UN1993
Klasse 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2918199890
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten