text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 2503-56-2 | Producten #: H0273

7-Hydroxy-5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine


Zuiverheid:
Synoniemen
  • 5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
  • 7-Hydroxy-5-methyl-1,3,4-triazaindolizine
  • 4-Hydroxy-6-methyl-1,3,3a,7-tetraazaindene
documenten:
25G
€41.00
1   1  
500G
€419.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # H0273
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__6N__4O = 150.14  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 2503-56-2
Reaxys registratienummer 609440
PubChem product ID 87570698
MDL-nummer

MFCD00005555

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 226 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 219-706-7
RTECS # XZ6133300
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933998090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten