text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 106-14-9 | Producten #: H0308

12-Hydroxystearic Acid


Zuiverheid: >80.0%(GC)
Synoniemen
  • 12-Hydroxyoctadecanoic Acid
documenten:
25G
€15.00
4   16  
500G
€41.00
Neem contact met ons op 1  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # H0308
Zuiverheid / Analysemethode >80.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__8H__3__6O__3 = 300.48  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 106-14-9
Reaxys registratienummer 1726730
PubChem product ID 87570730
SDBS 2546
MDL-nummer

MFCD00004592

Specificatie
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity(GC) min. 80.0 %
Melting point 75.0 to 80.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 78 °C
Kookpunt 180 °C
oplosbaarheid in water Insoluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Ether,Chloroform,Methanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 203-366-1
RTECS # WI3850000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2918199890
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten