text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 3445-11-2 | Producten #: H0408

1-(2-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidone


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
documenten:
25G
€15.00
1   13  
500G
€112.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # H0408
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__1__1NO__2 = 129.16  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 3445-11-2
Reaxys registratienummer 112181
PubChem product ID 87570811
SDBS 4712
MDL-nummer

MFCD00014103

Specificatie
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 25 °C
Kookpunt 175 °C/10 mmHg
Flp 174 °C
Brekingsindex 1.49
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 222-359-4
RTECS # UY5776500
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933790090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten