text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 2440-22-4 | Producten #: H0560

2-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)benzotriazole


Zuiverheid: >99.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • 2-(2-Benzotriazolyl)-p-cresol
documenten:
25G
€15.00
2   ≥20 
500G
€126.00
Neem contact met ons op 8  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # H0560
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__3H__1__1N__3O = 225.25  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 2440-22-4
Reaxys registratienummer 615546
PubChem product ID 87570947
SDBS 7180
Merck-index (14) 3447
MDL-nummer

MFCD00022903

Specificatie
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity(HPLC) min. 99.0 area%
Purity(Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 °C
Solubility in hot Methanol almost transparency
eigenschappen
Smeltpunt 130 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 219-470-5
RTECS # GO6860000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933998090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten